Här är en ordlista för gaming, speciellt för de som spelar virtuella fantasyspel. I bokstavsordning, A-Z (då det blivit någon slags swenglish av alla orden):

Aka; Also known as – även känd som  

Alchemist – skapar brygder och föremål från grunden

Armour – rustning

Bard – stärker eller sänker andra med karisma

Berserker – våldsam framfart under raseriutbrott

Blunt weapon – trubbigt vapen

Class – klass, yrke

Checkpoint – en sparpunkt där spelaren får börja vid förlust eller död

Damage – skada

Durability – slitstyrka, hållbarhet

Glitcha – tekniskt fel

Hireling – legoknekt

Hoarder – spelare som samlar på sig överdrivet med föremål

Hp – hälsopoäng

Hp-potion – hälsobrygd

Inventory – packning, lista på samlade föremål

Levla – gå upp i nivå

Level – Nivå

Loot – byte, rov

Mittdagsmat – lunch

Necromancer – magiker som specialiserar sig på att återuppliva döda

NPC; Non playable character – varelse i ett spel som inte styrs av någon spelare, utan av spelet själv

OP (overpowered) – när en eller flera spelare är för mäktiga

Paralysed – förlamad

Poison drainage – förgiftning

Potions – brygder

Quest – uppdrag

Resurrection – återuppliva

Rusha – snabbt avancera 

Skill – färdighet

Spawnar – återupplivas, på samma eller annan plats

Stamina – konditionsnivå

Stealth-skill – smygförmåga

Stunning – förlamning

Trada – sälja och köpa föremål

XP- erfarenhetspoäng